CỬ NHÂN THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY: Tiếng Pháp

Cử nhân quản trị, bán hàng và marketing được đào tạo trong vòng 3 năm, bằng cấp được nhà nước Pháp công nhận.

NHỮNG ĐIỂM NHẤN ĐẶC BIỆT:
– Với 14 tháng kinh nghiệm nghề nghiệp trong các công ty hoặc cơ quan Pháp.
– Chương trình cho phép nhiều lựa chọn liên quan đến hình thức đào tạo (vừa học-vừa làm, học cùng lúc lấy 2 bằng, với nhiều nơi học khác nhau trong nước Pháp: Angoulême và La Rochelle)
– 14 chuyên ngành được phân bổ trong 2 giảng đường khác nhau.
– Tạo đà cho quá trình học tập và nghiên cứu tiếp theo trong toàn nước Pháp.

Đầu ra: Tư Vấn khách hành, Tham Vấn trang mạng, Nghiên Cứu tiếp thị, Phụ trách phát triển…

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập liên kết sau:
Thông tin tiếng Anh: http://www.esc-larochelle.fr/eng
Thông tin tiếng Pháp: http://www.esc-larochelle.fr/

Địa chỉ: Tầng 15, The Landmark, số 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoai: 08 38 25 85 12 – Fax: 08 38 25 89 15
Di động: 0947 333 948
Email: nguyenvah@esc-larochelle.fr
Website: http://larochellebs-vietnam.vn