THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH (MBA)

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY: Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp

– Thạc Sỹ quản trị kinh doanh chuyên ngành đào tạo 2 năm trong lĩnh vực quản trị chiến lược. Sinh viên có thể chọn một trong 7 chuyên ngành sau:
Các chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh:

+ Chiến lược kinh doanh Quốc tế
+ Quản trị marketing các sản phẩm và dịch vụ cao cấp
+ Quản trị chuỗi cung ứng và mua hàng
+ Quản trị du lịch

Đầu ra: Trưởng phòng marketing Quốc tế, Giám đốc mua hàng, Trưởng bộ phận cung ứng, Trưởng phòng thương hiệu cao cấp, Trưởng mảng tài trợ…
Các chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Pháp:

+ Kiểm toán – Tư vấn và Kiểm soát
+ Ngân hàng – Bảo hiểm, Quản lí tài sản
+ Chiến lược phát triển bền vững, Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp và Môi trường.

Đầu ra: Kiểm soát viên, Chuyên gia tư vấn tài chính, Kiểm toán viên, Giám đốc về môi trường, Phụ trách chất lượng an toàn môi trường…
NHỮNG ĐIỂM NHẤN ĐẶC BIỆT:
– Phát triển các kỷ năng quản lý then chốt: tầm nhìn chiến lược, khả năng lãnh đạo, khả năng tạo kết quả và tố chất giao tiếp giữa người với người.
– 11 tháng thực tập tại Pháp hay ở nước ngoài.
– Một chương trình đào tạo mang lại cho sinh viên một tầm nhìn bao quát (360 độ) cho các công ty (giải quyết những trường hợp cụ thể của doanh nghiệp, tư vấn, seminar, vừa học vừa làm…)
– Tư vấn cho từng cá nhân để lựa chọn chương trình và nghề nghiệp phù hợp.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập liên kết sau:
Thông tin tiếng Anh: http://www.esc-larochelle.fr/eng
Thông tin tiếng Pháp: http://www.esc-larochelle.fr/

Địa chỉ: Tầng 15, The Landmark, số 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoai: 08 38 25 85 12 – Fax: 08 38 25 89 15
Di động: 0947 333 948
Email: nguyenvah@esc-larochelle.fr
Website: http://larochellebs-vietnam.vn