THẠC SỸ QUẢN TRỊ (MiM)

CHƯƠNG TRÌNH TRƯỜNG LỚN
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY: Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp

– Chương trình Thạc Sỹ đào tạo trong 2 năm (có thể chấp nhận cho những sinh viên nước ngoài có bằng Cao Đẳng sang học dự bị một năm). Chương trình cho phép nghiên cứu những vấn đề cụ thể của doanh nghiệp cũng như cái nhìn tổng quan về thế giới.
– Bằng cấp danh tiếng tại Pháp và Quốc tế và được nhà nước Pháp công nhận.

NHỮNG ĐIỂM NHẤN ĐẶC BIỆT:
– Một chương trình đào tạo đẳng cấp Quốc tế. Ngoài cơ sở đào tạo tại La Rochelle, chương trình có liên kết đào tạo ở nước ngoài: Trung Quốc, Phần Lan và Hoa Kỳ.
– Có 18 tháng kinh nghiệm thực tế ở Pháp hoặc nước ngoài.
– Dựa trên sự phát triển cá nhân, chương trình đào tạo ra những nhà quản lý có tinh thần trách nhiệm cao, đa năng và có khả năng thích ứng tốt.
– Sinh viên có thể chọn chương trình học dựa trên 3 trục chính: Lĩnh vực – Chức năng – Quản lý theo vùng địa văn hóa.
– 21 chuyên ngành: Marketing, Bán hàng, Thương mại điện tử, Tài chính, Nhân sự, Kiểm soát, Mua hàng và chuỗi cung ứng, Đầu tư, Quản lý dự án Quốc tế, Phân phối hàng hóa…

Đầu ra:  Chuyên gia kinh doanh giao dịch, Kiểm toán viên, Phân tích tài chính, Trưởng bộ phận mua hàng…

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập liên kết sau:
Thông tin tiếng Anh: http://www.esc-larochelle.fr/eng
Thông tin tiếng Pháp: http://www.esc-larochelle.fr/

Địa chỉ: Tầng 15, The Landmark, số 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoai: 08 38 25 85 12 – Fax: 08 38 25 89 15
Di động: 0947 333 948
Email: nguyenvah@esc-larochelle.fr
Website: http://larochellebs-vietnam.vn