CHỨNG CHỈ NGÔN NGỮ BẮT BUỘC

CÁC CHỨNG CHỈ NGÔN NGỮ BẮT BUỘC ĐỂ ĐƯỢC NHẬN VÀO HỌC Ở TRƯỜNG ĐH THƯƠNG MẠI LA ROCHELLE

Chương trình học bằng tiếng Anh CEFR IELTS TOEFL PAPER BASED TOEFL IBT TOEIC
Chương trình học Cử Nhân B2 5.5 513 65 605
Chương trình học Thạc Sỹ B2 6.0 523 70 725

 

Chương trình học bằng tiếng Pháp CEFR TCF DELF TEF
Chương trình học Cử Nhân B2 400-499 DELF B2 541-698
Chương trình học Thạc Sỹ QT; Thạc Sỹ  Du Lịch B2 450-499 DEFL B2 541-698
Chương trình học Thạc Sỹ QT Chuyên Ngành B2 45O-499 DELF B2 600-698

Các chứng chỉ trên là điều kiện CẦN để được đăng ký nhập học. Sau đó các bạn phải trải qua cuộc phỏng vấn skype hoặc trực tiếp tại các kỳ tuyển sinh của hội đồng thi trường ĐH Thương Mại La Rochelle lập ra ở Việt Nam.
Hình thức phỏng vấn trên trải qua 2 bước sau(Dành cho chương trình Cử Nhân):
1/ 25 phút dành cho phỏng vấn nói về mục đích, động cơ mà bạn chọn trường ĐH Thương Mại La Rochelle (Motivation, phỏng vấn ngôn ngữ mà bạn chọn học)
2/ 10 phút phỏng vấn về khả năng diễn đạt tiếng Anh(các sinh viên Pháp ngữ phải biết thêm tiếng anh khi theo học ở trường ĐH Thương Mại)
Nếu điểm trung bình đạt 10/20 bạn chính thức được nhận vào học và trường chúng tôi sẽ chuyển danh sách của bạn cho Campus-France tại Việt Nam để bạn tiếp tục làm các bước như hẹn phỏng vấn và xin visa.
Nếu học Thạc Sỹ các bạn phải trải qua thi viết từ 1-3 giờ như là: Tage-Mage(Test of Management and Administration Aptitude), CAT, GRE(Graduate Record Examination), GMAT(Graduate Management Admission Test), PAT(Pass-world Test) hoặc các kiểm tra khác.(*)
(*) Các sinh viên đã học chương trình Đại Học Quản Trị thì được miễn bài thi kiểm tra này.

Địa chỉ: Tầng 15, The Landmark, số 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoai: 08 38 25 85 12 – Fax: 08 38 25 89 15
Di động: 0947 333 948
Email: nguyenvah@esc-larochelle.fr
Website: http://larochellebs-vietnam.vn