TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI LA ROCHELLE

MỘT NGÔI TRƯỜNG DANH TIẾNG NẰM TRONG TOP 5 CỦA CÁC TRƯỜNG THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI.

Đào tạo ra những nhà Quản Lý có trách nhiệm đáp ứng những mục tiêu đặt ra của doanh nghiệp.
Với khả năng đổi mới liên tục, Trường ĐH La Rochelle được các trường danh tiếng quốc tế công nhận và hợp tác như Trường Hoa Kỳ AACSB(Associatio to Advance Collegiate School of Business) năm 2013, nằm trong top 5 các trường Thương Mại quốc tế.
Năm 2014 tạp chí tài chính nổi tiếng Finacial Times xếp hàng đầu trong 80 trường Thương Mại Âu Châu và trong 50 trường tốt nhất về đào tạo Thạc Sỹ Quản Lý(năm 2015).
Nghiên cứu về lĩnh vực môi trường, phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là các thế mạnh của trường. Nhiệm vụ của chúng tôi là truyền thụ cho sinh viên những giá trị và trách nhiệm để hội nhập vào cộng đồng là chìa khóa cho mọi thành công trong tương lai.

7 Khoa đào tạo về quản trị (đào tạo chính quy và tại chức)
3.400 sinh viên tại chỗ
20% sinh viên Quốc tế nằm trong diện trao đổi
70 quốc tịch khác nhau
173 đối tác giáo dục nằm rải rác trên 48 quốc gia
50 đối tác lớn quốc tế lớn
3000 doanh nghiệp và Tổ Chức Phi Chính Phủ tiếp đón sinh viên thực tập hàng năm
12350 sinh viên đã tốt nghiệp
45 Hiệp hội và câu lạc bộ
104 Giáo Sư Tiến Sỹ và Phó Giáo Sư Tiến Sỹ biên chế trong đó có 27% giảng viên nước ngoài.
59 Giảng viên nghiên cứu viên
180 giảng viên không chính thức hiện đang giữ các chức vụ chủ chốt trong các doanh nghiệp

Địa chỉ: Tầng 15, The Landmark, số 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoai: 08 38 25 85 12 – Fax: 08 38 25 89 15
Di động: 0947 333 948
Email: nguyenvah@esc-larochelle.fr
Website: http://larochellebs-vietnam.vn