Trường ĐH TM La Rochelle – Pháp tham gia ngày hội “Du Học Pháp 2016 do Bộ Giáo Dục và Đại Sứ Quán Pháp tổ chức tại Việt Nam”

Trường Đại Học Thương Mại La Rochelle – Pháp tham gia ngày hội “Du Học Pháp 2016 do Bộ Giáo Dục và Đại Sứ Quán Pháp tổ chức tại Việt Nam”

Địa chỉ: Tầng 15, The Landmark, số 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoai: 08 38 25 85 12 – Fax: 08 38 25 89 15
Di động: 0947 333 948
Email: nguyenvah@esc-larochelle.fr
Website: http://larochellebs-vietnam.vn